Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen szerződési feltételek hatálya a szolgáltató weblapján (https://meseterkep.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen szerződési feltételek folyamatosan elérhetőek a következő weboldalról:  https://meseterkep.unas.hu

 

    1. A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Varga Kitti e.v

A szolgáltató székhelye: 7500 Nagyatád, Kolozsvári utca 36.

A szolgáltató levelezési címe: 1147 Budapest, Csömöri út 30.

Adószáma: 55434597-1-34

Nyilvántartási szám: 54111255

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@meseterkep.hu

 

    2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2022. április 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

    3. Regisztráció/vásárlás

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Szerződési feltételeket és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

    4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás költségeit. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, méreteit, valamint a termék leírását és fotóit. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete, továbbá az adat specifikációk esetleges eltérése miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés visszamenőleg is semmis szerződésnek tekintendő a rendelési folyamat valamennyi fázisában.

 

    5. Rendelés menete

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül kezdi meg a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosár" ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a "vásárlás folytatása" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A "törlés - X" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosításakor automatikusan frissül a kosár tartalma.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok: Banki átutalás.

5.5.2. Szállítási módok: Házhozszállítás, csomagponton történő átvétel vagy személyes átvétel a pécsi Civil Közösségek Házában (7624 Pécs, Szent István tér 17.).

5.6. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról és a garanciáról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a terméken vagy csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a "rendelés megerősítése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kérését.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, továbbá ha tűzfal, víruskereső vagy spam szűrő alkalmazás blokkolja az üzenetet.

5.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

    6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. A megrendelt termékek teljesítésének határidejéről e-mailben tájékoztatunk.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen Szerződési Feltételek szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a.) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b.) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

    7. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.3. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

7.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.5. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.6. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

7.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

7.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

7.9. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.10. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.11. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

    8. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

8.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Termék hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Felhasználó.

Festékek szavatossága és helyes tárolása: A festőcsomagokban található tubusos vagy zárókupakos festékek szavatossági ideje a rendeléstől számított 6 hónap, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: tárolása szorosan lezárt kupkakkal történik, + 5 oC és +35 oC közötti hőmérsékleten, legfeljebb 80%-os relatív páratartalom mellett, közvetlen napfényténnyel és egyéb hőforrással nem érintkezve! A 6 hónapos szavatosságot csak abban az esetben tudja a forgalmazó biztisítani, amennyiben a feljebb említett feltételek mindegyike teljesül! Egyéb esetben a felhasználásra szánt festékek beszáradhatnak és hasznlatuk nem lehetséges! Ebben az esetben a forgalmazó nem tudja válllalni a garanciát a cserére!

Jótállás

8.12. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

8.13. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.14. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek

 

    9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

    10. Vegyes rendelkezések

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

    11. Panaszkezelés rendje

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban a http://meseterkep.hu és kapcsolt weboldalának a https://meseterkep.unas.hu működésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóját olvashatja. Ez a tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es Rendeletének (továbbiakban: „GDPR”) 13-21. cikkeiben foglalt követelményeknek megfelelően készült. 

 • Adatkezelő és elérhetősége: 

 

Név:

Varga Kitti ev.

Székhely:

7500 Nagyatád, Kolozsvári utca 36.

Email:

info@meseterkep.hu

Telefon:

+36 30 536 9333

 

 • Adatvédelmi kisszótár

 

Személyes adat: Olyan információ, amelynek alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosíthatóvá válik valaki (pl.: név, lakcím, születési hely és idő, GPS koordináták, felhasználónév, stb.). Személyes adat továbbá a valakire egyénileg, azaz speciálisan jellemző információ (pl.: fogyasztási szokások, vallási meggyőződés, stb.).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, (illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  Jelen esetben Varga Kitti egyéni vállalkozó, a Mesetérkép tulajdonosa.

Adatfeldolgozó: az adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes típusú adatkezelések során meghatározott célból adatfeldolgozókat vesz igénybe. 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható személy mint pl. a honlap látogatója, aki a weboldal tartalmát böngészi.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

 • Az adatkezelés céljai

 

 

 • Egyrészt a honlapunk felkeresésekor és a honlapon való látogatói tartózkodás során megvalósuló adatkezelés az oldal működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása, illetve az oldal biztonságos működése és fejlesztése érdekében történik.
 • Emellett a  www.meseterkep.hu közvetlenül kapcsolódik az Instagram-on (https://www.instagram.com/meseterkep)  és a Facebookon (https://www.facebook.com/meseterkep) található oldalainkkal, melyeket rendszeresen frissítünk hírekkel és érdekességekkel. Ennek köszönhetően látogatónk mind a honlapon keresztül mind a közösségi média felületeinken keresztül megismerhetnek bennünket. 
 • Honlapunknak van egy webáruháza is, amelyen az általunk forgalmazott termékeket is megvásárolhatja.

 

 

 • Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen jogalapon?

 

 

 • A MeseTérKép és kapcsolt közösségi oldalak megtekintése 

 

A mesterkep.hu és a kapcsolt közösségi média felületek felkeresésekor a látogató személyes adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeken alapul, mivel a jelzett adatok kezelése a honlap működtetésének, a felhasználói élmény biztosításának, illetve promóciós céljaink (pl. ismertségünk növelése)  érdekében történik.  Az Adatkezelő jogos érdek érvényesítése előnyt élvez a honlapot használó érintettek személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a honlap biztonságos működése érdekében történő adatkezelés az adatbiztonsági követelmények teljesítéséhez szükséges és arányos  jogkorlátozás. 

 

 

A termékek, illetve szolgáltatások webáruházon keresztül történő vásárlás során az az érintett/látogató elfogadja a Webáruház Általános Szerződési Feltételeit, azaz szerződést köt velünk.  Ezzel összhangban a  GDPR 6. cikk (1) (b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Fontos tudni, hogy az online térben a szerződés megkötését megelőzően is szükséges az adatkezelés, hogy az adatkezelő számára ismert legyen a szerződő fél kiléte. 

A regisztráció után a  szerződéskötés és a számlázás az alábbi, részben személyes adatok megadásával lehetséges:

Név/cégnév, email cím, telefonszám, lakcím/telephely adatok (ország, irányítószám, város, utca, házszám).

 • Az email cím és a telefonszám megadására a vásárlással összefüggő kapcsolattartás és a kiszállítás zavartalan lebonyolítása érdekében van szükség. Továbbá a megadott emailcímre érkeznek a vásárlással összefüggő automatikus rendszerüzenetek is.
 • A vásárlás során az Általános Szerződési Feltételek elfogadása adatkezelési tájékoztató jelölőnégyzet kipipálásával történik. A vásárló ezen kívül nyilatkozik arról is, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte.

Amennyiben az érintett nem járul hozzá személyes adatai kezeléséhez vagy nem fogadja el a vásárlás feltételeit, a webáruház szolgáltatásait nem veheti igénybe, de az oldalt látogatóként tovább böngészheti. 

 

 • Websütik

 

Az Adatkezelő honlapja, a webszerver és az ön számítógépén futó böngészőprogram a  szolgáltatásnyújtás érdekében a látogatói számítógépen ún. websütit (cookie-t) helyez el és olvas vissza.  Az Adatkezelő jelenleg csak ún. funkcionális (session) websütiket alkalmaz, melyek a látogatása után meghatározott időn belül automatikusan törlődnek. Ezek a sütik minden honlapon megtalálhatók, mivel a honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

 

 • Adatbiztonság és adattovábbítás

 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során az adatkezelés jelentette kockázatokkal arányos intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Megteszi azokat az intézkedéseket (ld. technikai eszközök és szervezési intézkedések alkalmazása, belső szabályzat), amelyek csökkentik a személyes adatok kezelésével járó kockázatokat, illetve megakadályozzák a személyes adatok véletlen, vagy jogellenes tevékenység eredménye képpen bekövetkező sérülését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, vagy megváltoz(tat)ását.

 

 • Igénybe vett adatfeldolgozók:

 

 

 1. Google Analytics elérhetősége: www.google.com/analytics/ 

Google Adwords elérhetősége: Google Ireland Limited incorporated and operating under the laws of Ireland (Registered Number: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland Honlap: https://policies.google.com/terms 

 • Webshop fizetési szolgáltató: SimplePay
 • Webhosting szolgáltató: UNAS Online Kft

 

 

 • A honlap felhasználóink jogairól (adatkezelési jogi szaknyelven az “érintetti” jogokról):

 

 

A honlapon zajló adatkezelések tekintetében joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje. Amennyiben már nem szeretné, hogy az Önre vonatkozó adatokat kezeljük, azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz szeretné az általunk kezelt adatait továbbítani, azok továbbítását kérheti (ld. adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük, vagy azokat a hozzájárulásától eltérően kezeljük, ez ellen tiltakozhat. Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz

Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az info@meseterkep.hu email címre küldheti meg.  Megkeresését egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.

A Regisztrált felhasználóknak lehetőségük van hozzáférni, letölteni, törölni és korlátozni a róluk tárolt személyes adatokat a felhasználói profiljukon keresztül. Ezen felül lehetőség van e-mailen keresztül, az info@meseterkep.hu email címre küldött kéréssel kérvényezni a megadott, illetve tárolt személyes adatok helyesbítését, amit 30 naptári napon belül teljesítünk.

A hozzáféréshez való jogot, az adathordozhatósághoz való jogot, az elfeledtetéshez való jogot (adatok törléséhez való jog), illetve az adatkezelés korlátozásához való jogot a felhasználók a következőképpen gyakorolhatják: a felhasználóknak lehetőségük van a vásárlás során használt e-mail címre egy speciális URL-t kérvényezni, amely segítségével meg tudják tekinteni/ le tudják tölteni/ törölni tudják/ korlátozni tudják a róluk tárolt személyes adatokat. 

 

 • Panasztétel

 

Kérjük, ha bármilyen adatkezelési vonatkozású kérdése van: forduljon hozzánk bizalommal! Természetesen panaszával közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes bírósághoz is fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) elérhetősége: 

A NAIH-nál Ön, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je: http://www.naih.hu

 • Tájékoztató tartalma a következő jogszabályok rendelkezéseivel összhangban készült:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 13-21. cikkei

 

Kelt: 2022. május  10. 

Érvényes: visszavonásig, illetve módosításig